SOCIAL TEXTURE COLLECTION

Textura social (col·lecció tardor hivern 2010 – 2011) és la fusió de tècniques i indumentàries d’altres cultures, una combinació de tradicions i modernitat. Si l’escoltem, en aquesta textura hi podem sentir nòmades tibetans, xerpes i viatgers incansables, d’aquells que porten una maleta plena de tot allò que han anat acumulant al llarg dels quilòmetres que han fet amb els anys. Retalls de roba, evocatius d’espais i de persones d’altres èpoques. La col·lecció de Textura Social arriba plena de sensacions. Un veritable quadern de bitàcora.

Social Texture (2010 / 2011 autumn – winter collection) is the fusion of techniques and costumes from other cultures, a combination of tradition and modernity. If we listen to it, in this texture we can feel nomadic Tibetans, Sherpas and seasoned travellers, those who carry a suitcase full of everything they have accumulated over the kilometres they have done year after year. Pieces of clothes, evocative of spaces and people of other times. The Texture Social collection comes full of sensations. An authentic logbook.

Aquest és el “panneau” a partir del qual hem creat la col·lecció de Textura Social, basat amb l’estètica de nòmades tibetans, xerpes, pescadors i escaladors. // This is the “panneau” from which we have created the Social Texture collection, based on the aesthetics of nomadic Tibetans, Sherpas, climbers and fishermen.

Per entendre la col·lecció Textura Social, premiada amb el primer premi a la col·lecció per a dona a la passarel·la Barcelona 080, t’obrim el nostre Sketch-book, o el que és el mateix, t’oferim l’oportunitat de filtrar-te pel nostre ideari i, a més, amb les anotacions personals de la Miriam. Gaudeix-lo.

To understand the Social Texture collection, awarded first prize in the collection for women at the Barcelona 080 catwalk, we open our Sketch-book to you, or what is the same, we offer you the opportunity to filter through our ideas and, also with the personal notes of Miriam. Enjoy it.

El sketch-book és una part fonamental del meu procés creatiu, normalment no el mostrava però crec que és interessant compartir els processos de les nostres col·leccions, mostrar-ne el punt de partida.

The sketch-book is an essential part of my creative process, normally I didn’t show it but I think it is interesting to share the processes of our collections, showing its starting point.

Dels nòmades em vaig fixar en la varietat de textures, en les sobreposicions. Els nòmades, al viatjar molts dies seguits, porten la casa al damunt i, per tant, necessiten carregar la roba adequada per a les variacions climàtiques. El resultat que desprenen és de transició, de llibertat i de mestissatge.

As far as nomads is concerned, I paid attention to the variety of textures, to overlays. Nomads take over the house because they travel many days in a row for many days, and, therefore, they need to carry the appropriate clothing for climatic variations. The result they are giving off is of transition, freedom and miscegenation.


En l’essència dels viatgers també apareixen les sobreposicions i els diferents complements que simbolitzen el viatge i la càrrega, viatgers que em recorden els xerpes (pagesos, traginers i comerciants que a començament del segle XX van començar a fer de guies i portadors per anar a l’Himàlaia).  Viatgers de qui n’hem agafat idees i ingredients que hem vist reflectits en nombroses fotografies: barrets i maletes, maletes i barrets. Agafem l’essència de tot això i fem un còctel perfecte entre el que és tradicional i el que és modern.

In the essence of travellers also appear overlays and different accessories that symbolize travelling and loading, travellers who remind me of the Sherpas (farmers, herders and traders that in the early twentieth century began as guides and porters to go to Himalayas). Travellers from whom we have taken ideas and ingredients which we have seen reflected in numerous photos: hats and suitcases, bags and hats. We take the essence of all this and we make a perfect cocktail between what is traditional and what is modern.

… Em deixo portar… Fusionant imatges, tècniques, indumentàries, teixits i  cultures en resulta una barreja  fantàstica, perquè porta implícita una gran varietat d’identitats, de personalitats. Descobrir-les, m’apassiona. El procés és enriquidor. El resultat final és ric en matisos.

… I let myself go… Merging images, techniques, costumes, textiles and cultures results into a wonderful mix, because it implies a large variety of identities, personalities. I love to find them. The process is enriching. The final result is rich in nuances.


La llana, un dels meus materials preferits, també és protagonista en aquesta col·lecció. A la fotografia hi podeu veure mostres de tricot de Mohair (un teixit fet amb pèl de cabra d’Angora). Aquest material es va utilitzar per a dissenyar una peça semblant a la de la imatge.

Wool is one of my favourite materials, and it is also starring in this collection. In this picture you can see samples of mohair weaving (a tissue made with Angora goat hair). This material was used to design a piece similar to the one in the image.

Qui em coneix sap com és d’important per a mi tornar als orígens amb eines com la que veieu a la fotografia. Justament, amb aquest teler de mà de fabricació pròpia, hem fet una peça per a la col·lecció, barrejant fils i entrecreuant-los de forma ordenada: tires de cotó, cordó, llana metxa i tires de llana.  Em venia de gust creuar diferents matèries i jugar amb les textures. Inicialment, el que vam tapissar era una simple prova però va acabar convertint-se en part de la col·lecció, ja que les mides anaven molt bé per la peça que volíem confeccionar. Aquesta és la màgia de la improvisació.

People who know me know how important it is for me to return to roots with tools like the one you see in the picture. Indeed, with this handloom made on my own, we made a piece for the collection, mixing threads and crossing them in an orderly way: strips of cotton, lace, wool wick and strips of wool. I felt like crossing different materials and playing with textures. Initially, what we upholstered was a simple test but it ended up becoming part of the collection, since the sizes were just fine for the piece we wanted to make. This is the magic of improvisation.

I aquest és el resultat final, acabat amb una altra tècnica de teixidura manual per donar-li la forma de capa. Les hores de feina no es poden comptar, però veure la peça acabada és indescriptible. M’encanta el tapís!

And this is the final result, finished with another technique of hand weaving to give it a cape shape. The working hours cannot be counted, but seeing the finished piece is indescribable. I love the tapestry!

La peça agafa vida durant la desfilada. Des que la ideo i fins que la veig observada per desenes d’ulls diferents han transcorregut moltes hores de feina. La roba viu. El projecte, que comença amb el primer “panneau” i  fins llavors només present al teu món, passa de la part més íntima a la passarel·la.

The piece takes life during the parade. From the moment I conceive it until I see it observed by dozens of different eyes many hours of work have passed. Clothes are alive. The project, which begins with the first “panneau” and even then it is only present in your world, it goes from the most intimate part to the catwalk.

Els detalls són molt importants perquè acaben de donar identitat a una col·lecció. Per això, a la desfilada de Textura Social el mateix cabell havia de simbolitzar el teixit manual, que, com heu vist, ha estat un tret distintiu d’aquesta col·lecció. A l’equip de perruquers se’ls va demanar el mateix que demanaríem a una teixidora: fer una feina artesanal i molt mimada.

Details are very important because they just give identity to a collection. Therefore, in the Social Texture parade the hair itself had to symbolize the manual tissue, as you have seen, it has been a hallmark of this collection. The team of hairdressers were asked the same we would ask to a weaver: doing craft work and very spoiled.


La Sheila i la Marina ja són unes clàssiques en les nostres desfilades. Amb elles veus, ben bé, com quedarà la roba que tan temps portes imaginant. La seva personalitat li aporta un nou aire al disseny i el disseny els tranfereix un aire nou a elles. Al “fitting” se les veia espectaculars.

Sheila and Marina are already a classic in our parades. With them you just see how the clothes will fit after all the time you have been imagining it. Their personality gives a new look to the design and the design also gives a new look to them. At “fitting” they looked spectacular.


Anuncis

Etiquetes: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s


%d bloggers like this: